logopedia - oferta - dziewczynka z kwiatkiem

Logopedia


Logopedia jest nauką zajmującą się badaniem oraz terapią zaburzeń i wad wymowy. Wczesna interwencja logopedyczna i odpowiednia pomoc pozwala zminimalizować lub zupełnie skorygować wady wymowy i zaburzenia komunikacji.

Oferta logopedyczna obejmuje diagnozę logopedyczną, zróżnicowane metody terapeutyczne (dobrane indywidualnie do każdego pacjenta), a także działania profilaktyczne.

Diagnoza logopedyczna

W zakresie diagnozy logopedycznej można określić pojawiające się problemy logopedyczne, a więc nieprawidłowości występujące w rozwoju mowy bądź rodzaj trudności w porozumiewaniu się.

Diagnoza logopedyczna opiera się na różnorodnych metodach, które pozwalają dotrzeć do sedna problemów oraz określić ich przyczyny. Są to:
 • wywiad z rodzicami dziecka oraz/lub z pacjentem,
 • obserwacja,
 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych,
 • badanie funkcji połykania,
 • badanie funkcji oddychania,
 • badanie słuchu (słuch fizyczny i fonematyczny),
 • badanie kompetencji komunikacyjnych,
 • badanie mówienia oraz rozumienia,
 • badanie czytania, pisania i lateralizacji półkul mózgowych.

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna jest zawsze indywidualnie dostosowana do każdego pacjenta. Zastosowane metody terapeutyczne dobrane są odpowiednio do stanu zdrowia pacjenta, wieku oraz wykrytych zaburzeń bądź zakłóceń mowy.

Wśród metod oraz technik logopedycznych stosowane są m. in.:
 • ćwiczenia usprawniające słuch fonemowy,
 • ćwiczenia mające na celu niwelowanie błędów artykulacji,
 • ćwiczenia oddechowe, usprawniające aparat artykulacyjny oraz narządy mowy,
 • ćwiczenia stymulacyjne,
 • ćwiczenia wywołujące głoski,
 • ćwiczenia utrwalające,
 • porady logopedyczne i plan ćwiczeń do realizacji w domu.

Wiele technik w zakresie terapii logopedycznej opiera się na zabawie. Wykorzystuje się wówczas np. gry językowe czy też rymowanki i wierszyki logopedyczne. Dzięki zróżnicowanym formom terapii logopedycznej dostosowanym specjalnie do wieku dziecka, wizyty u logopedy stają się przyjemne i zachęcające do dalszej pracy.

Profilaktyka logopedyczna

Pomoc logopedyczna może obejmować również działania profilaktyczne i stymulujące prawidłowy rozwój mowy.